Skip to content

Velkommen til Helseadvokaten

Suksessen
Få tilgang til Norges største helserettslige live-strømming!

Den 19. mai 2022 holdt Helseadvokaten den 3 timers live-strømmingen "Det du gikk glipp av under korona - og litt til..." Live-strømmingen hadde mer enn 1 000 deltakere, og nesten like mange strømmet opptaket påfølgende måned!

Hvordan
Hvordan fagdag med opptak foregår - fra A til Å!

Dette er jo et helt ny og moderne måte å avholde en fagdag på, ikke rart at man har noen spørsmål. Se en oversiktlig tidslinje som beskriver gangen i en slik dag.

Priser
Så mye koster det, og sånn foregår fagdager med opptak!

Se på vår hendige prissammenligning mellom de tre typene fagdager med opptak. Og få mer detaljer i vårt forespørselsskjema. Eksisterende kunder får 25 % rabatt.

Lovkrav
Loven krever faktisk jevnlig opplæring i helsejuss!

Her har vi laget en oversiktlig beskrivelse over lovkravene som gjelder, og hvilken dokumentasjon som kreves.

FAQ

Ofte stilte spørsmål - svar på alt du måtte lure på!

Få svar på både generelle spørsmål og særlige spørsmål om den moderne måten å gjennomføre fagdager på - via digitale opptak, på FAQ - ofte stilte spørsmål.

Du finner informasjon om forfatterskapet og utgitte bøker her. Og her finner du et kontaktskjema for å kontakte Helseadvokaten.

Kalender
Hold av den planlagte fagdagen - helt uforpliktende!

Hold av en aktuell dato hos Helseadvokaten inntil videre i Reservasjonskalenderen. Det gjør at ikke andre kommer foran deg i køen. Du får samtidig gitt Helseadvokaten beskjed, slik at han kontakter med deg så snart som mulig.

Anbefalinger
Ta ikke kun vårt ord for det - se hva andre kunder sier!

Helseadvokaten får svært gode tilbakemeldinger fra kunder, både på det faglige innholdet, det pedagogiske opplegget, og den praktiske kunnskapen om helsepersonellets hverdag.

Fordelene

Fagdag med opptak - fordelene illustrert!

Arbeidsgiveren kan umiddelbart realisere betydelige verdier med å velge en fagdag med opptak. Dessuten får arbeidsgiveren store verdier i "opplæringsbanken", som åpner for å kunne realisere store fremtidige verdier. Se denne illustrasjonen.

Kompetanse for helsepersonell

Vi på Helseadvokaten kjenner helsepersonellets hverdag, og dermed fallgrubene lovgivningen representerer. Helsepersonell som kjenner regelverket vet hvordan det skal benyttes til beste for pasienter, brukere og pårørende, slik at innbyggerne får en mest mulig positiv opplevelse i sin kontakt med dere.

I samarbeid med kommuner, sykehus, organisasjoner og andre kursarrangører skreddersyr vi innholdet på fagdager, kurs, kongresser m.m., slik at dere får svar på spørsmål dere har, og fokus på akkurat det dere har behov for.

Vår kunnskap og erfaring

Vi har i en årrekke bistått utdanningene med grunnopplæringen i nødvendig helsejuss for ulike typer helsepersonellstudenter, og bistått erfarent helsepersonell med etter- og videreutdanning rundt i kommunene, på sykehus etc. Vi samarbeider løpende med erfarent og meget høyt kvalifisert helsepersonell og helseinstitusjoner for å holde lærebøker og vårt kursmateriell oppdatert.

Det er ingen begrensninger i hvilke temaer innen helsejussen vi bistår med, og har erfaring fra de aller fleste helserettslige områder som involverer både den kommunale helse- og omsorgstjenesten, spesialisthelsetjenesten og private helsetjenester. På den måten kan arbeidsgiverne gi faglig trygghet for helsepersonellet i deres daglige virke, yte gode helsetjenester til pasienter og brukere, på en måte selv får god oversikt og dokumentasjon som kan benyttes ved blant annet tilsynsbesøk.

Kompetanse tilpasset deres arbeidshverdag

Helsepersonellet har et personlig ansvar for at hun/han oppfyller alle krav i helsepersonelloven, og konsekvenser av feil, misforståelser og manglende kunnskaper rammer dessverre helsepersonellet selv. 

Etter en lang koronapandemi hvor det har vært et stort fokus på drift av teststasjon, smittesporing og vaksinering, er det mange barn og unge som har fått dårligere oppfølging enn ønskelig. Dette gjelder blant annet innen psykisk helse og rusarbeid for barn og unge. Det er også et oppdemmet behov hos helsepersonellet for nødvendig faglig oppdatering og etterutdanning, blant annet av de seneste årenes mange endringer i lovverket.

Her finner du konkrete eksempler på hva en fagdag i en kommune, på et sykehus, eller for en organisasjon kan bestå av. 

Hvordan kan vi inkludere alle i helsetjenesten?

I denne filmen ser dere hvordan vår løsning gjør at kommuner, sykehus, organisasjoner og andre kan sikre at alle i helsetjenesten kan nyte godt av fagdagene.

Bjornar@helseadvokaten.no

Ta kontakt så sender vi dere gjerne eksempler på hvilke temaer en fagdag kan inneholde.

Booking@helseadvokaten.no

Har dere allerede bestemt en konkret dato for en fagdag eller et foredrag? Gi oss beskjed snarest mulig, så vil vi reservere datoen, uten forpliktelser for dere. Og så kan vi etterpå bli enige om innhold, opplegg og pris.

Helseadvokaten.no i media:​

Dette innebærer forslaget om koronasertifikat som er på høring

Halvannen uke før høringsfristen har det kommet inn nesten 14 000 høringssvar, de fleste fra rasende privatpersoner. Mye av raseriet er bygd på feilinformasjon og misforståelser.

Bildet er tatt fra Faktisk.no Foto: Ole Berg-Rusten / NTB. Se artikkelen som pdf-fil.