Skip to content

Indeksert opptak av Jusswebinaret 19. mai 2022

Fikk du ikke med deg Norges største jusswebinar noensinne:
…eller ønsker du kanskje å se den 3 timers strømmingen en gang til, eller få tilgang til den skriftlige presentasjonen på nesten 100 sider powerpoint? Tidligere passord for tilgang via denne landingssiden er nå utgått, men Jusswebinaret er fortsatt like aktuelt for helsepersonell. Temaene som ble behandlet var:
 • Nye helsepersonellgrupper fra 1.5.2022
 • Utvidelse av den begrensede rekvireringsretten
 • Ny varslingsplikt til nytt organ (UKOM)
 • Kosmetisk behandling – nye regler fra 1.7.2022
 • Skal helsesykepleiere få henvisningsrett til BUP?
 • Nye regler for bruk av tolk fra 1.1.2022
 • Avvergingsplikten for helsesykepleiere
 • Endringer i reaksjonssystemet – advarsler forsvinner
 • Søskenbarnekteskap forbys
 • Endringer i barnevernet – fosterhjemsomsorgen
Vi hadde over 1 000 deltakere på live-strømmingen den 19. mai, og nesten like mange strømmet opptaket påfølgende måned! Live-strømmingen ble fulgt av deltakere fra samtlige fylker, og alle de største, mellomstore og en rekke små kommuner. Samtlige bydeler i alle storbyene Oslo, Bergen og Trondheim var godt representert. Påmeldte deltakere kom fra 244 av landets 356 kommuner som dekket mer enn 5,04 millioner av Norges befolkning (94 %). Jusswebinaret var skreddersydd for helsesykepleiere som arbeider i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, men vi hadde også flere deltakere fra:
 • en rekke av landets største sykehus
 • flere av landets største universiteter og høyskoler, og noen videregående skoler
 • legekontorer, vaksinasjonskontorer, frisklivssentraler og sykehjem
 • kommunale og statlige etater og enheter (barnevernsinstitusjoner, familievernkontorer, kompetansetjenester innen psykisk helse, rus etc)
 • foreninger, organisasjoner, yrkesforbund, stiftelser etc.
Her ser du hvordan du (via din kommune, bydel, yrkesorganisasjon etc) kan få tilgang til det indekserte Jusswebinaret (3 timers videoopptak), den skriftlige presentasjonen (96 sider powerpoint) og en uhøytidelig og anonym flervalgseksamen med detaljert fasit (21 spørsmål).
0
helsepersonell
0
av landets 356 kommuner (69 %)
0
av landets 11 fylker (100 %)
0
av Norges befolkning (94 %)

Last ned powerpoint-presentasjonen her:

Skriv inn passordet for å få tilgang til presentasjonen (søkbar pdf-fil med omfattende hyperlenking):

"Eksamen" etter Jusswebinaret 19.5.2022 - 21 spørsmål

(Uhøytidelig anonym flervalgstest - detaljert sensur med utdypende fasit rett etter levering.)
 Vanskelighetsgrad: Passe vanskelig
 Riktig svar: 2 poeng (full score)
    Galt svar: -1 poeng (minuspoeng)
      Vet ikke: 0 poeng (sikring mot minuspoeng)

(Tilgjengelig f.o.m. 19.5.2022 t.o.m. 22.6.2022)