* Stor nytteverdi. Flott materiell som vil inngå i en del av HMS-permen i klinikk.
* Mye mer enn jeg hadde trodd. Vil oppfordre kollegaer til å ta dette. Veldig glad jeg har fått dette med meg.
* Liker at dere har vært godt forberedt. At dere holdt tidsskjema, snakket “forståelig” med høyt kunnskapsnivå. Fantastisk bra!! Skal anbefales videre!