Hei.
Jeg deltok på Juss webinaret 19.05 og dette var veldig bra!!
Jeg ønsker at alle helsesykepleieren i skolehelsetjenesten i […] bydel skal få se dette webinaret.