Hei
Jeg har deltatt på Juss foredraget for helsesykepleiere som ble holdt 19.5. Det var et veldig nyttig og bra foredrag.