Når det gjelder din undervisning, var tilbakemeldingene at det var veldig praksisnært med svært gode eksempler, og at undervisningen var veldig engasjerende. En del fryktet nok litt denne undervisningen på forhånd, særlig da det ble digitalt, men de var uvanlig samstemte i at dette var svært nyttige dager og at foreleseren gjorde den vanskelige jusen mye mer forståelig.