Kjære Bjørnar!
Takk for hyggelig samtale om undervisning.
Studentene gir svært gode tilbakemeldinger på dine forelesninger og vi er glade for at du har anledning til å undervise de nye Masterstudentene i Jordmorfag som starter sin utdanning høsten 2021.